потребител:    парола:
 

ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ?

Училището е преломен момент в живота на детето

Защо постъпването в училище е преломен момент в живота на вашето дете.

Първо, рязко се изменят условията и начинът му на живот.
- Детето трябва всеки ден в точно определено време да става, да се подготвя и да отива на училище. Там има точно определени занимания – уроци, в точно определено време – часове.
- Дете трябва да умее да слуша внимателно и да изпълнява точно указанията на учителя. То не трябва да се отвлича със странични занимания по време на урока, а да съсредоточи цялото си внимание върху преподаваните знания.
- Да бъде самостоятелно – през междучасието остава само и трябва да преценява времетраенето му и да не закъснява за час.
- Трябва да се подчинява на изискванията и правилата на училищния живот. Те са абсолютно нови и различни от изискванията и правилата на живота в семейството и по-близки до изискванията в детската градина. Усвояването на знания не става под формата на игра и според желянията и настроението на детето, а в строго определен ред и в точно определено време.

Второ, детето-ученик придобива съвършено ново положение в обществото.
- То става отговорно за своите действия и постъпки.
- Бива оценявано за своите знания и умения.
- От него се очакват определени резултати.
- Главно в неговия живот става ученето, дейност която е коренно различна от играта.
Ученето е задължително и обществено значимо. Детето отговаря за успехите или неуспехите си в тази дейност пред учителя, пред класа и пред семейството.
Играта е негова собствена дейност, извършва се по желание и никой не очаква резултати от нея.
Правилата – животът на довчерашния малчуган и днешен ученик се подчинява на система от строги и еднакви за всички правила. Всяко нарушение на правилата се санкционира.
Трето, детето-ученик влиза в съвършено различни взаимоотношения с връстници и възрастни.

Учителят не е просто възрастен човек, който се харесва или не на детето. С него то, иска или не, трябва да общува и то по-често делово.

Съучениците – взаимоотношенията на учениците в класа са по-често делови, отколкото игрови, по-отговорни и сериозни. Проявата на капризи, прекъсването на съучениците преченето да се занимават по време на час се санкционира.

Детето държи да се представя добре пред другите от класа и да успява.

Готово ли е вашето дете за училище?
За да успее в училище детето трябва:

Да знае – за окръжаващия го свят, за себе си, за предметите и техните свойства, за някои животни (домашни и диви), за явленията в живата и неживата природа, за възрастните и техния труд, за техните взаимоотношения, за това, какво значи добро и лошо, за числата и цифрите от 1 до 10, за звуците, буквите, думите, изреченията; адреса си, на кого да се обади при нужда.

Да умее – да слуша внимателно учителя и да изпълняват неговите инструкции, да изпълнява задачата докрай, да постига крайния резултат, да е учтиво, отстъпчиво, да не прекъсва другите, да не е агресивно и т.н.

Да може – да работи в група, да се ориентира във времето (часовник), в дните от седмицата, да се храни само, да си отключва вратата на апартамента, да си приготвя само уроците и домашните; да извършва познавателна дейност, а не само да играе.

Трябва ли предварително да се научи да чете и пише?- отговорът е по-скоро не. Началното училище има подобни задачи. То е за всички деца, независимо от това дали са получили специална подготовка по четене и писани или не.
Научете дете да наблюдава и да изследва предметите и явленията, да различава техните разнообразни свойства. Обикновено вниманието на детето се насочва към външни, ярки, но понякога несъществени белези на предметите – цвят, големина. Учете го да разглежда внимателно, да наблюдава и да открива и други качества, които са по-незабележими, но по-съществени: твърдост, форма, материал, от който са направени.

Публикувано в: За Родителите

12345 (5 гласа, средно: 2,60 от общо 5)
Loading ... Loading ...

Няма Коментари »Оставете коментар

Трябва да сте влезли за да коментирате.