потребител:    парола:
 

ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ?

Уважаеми родители и учители, много често си задаваме въпроси като:

Какво означава готовност на детето за училище?

Как да направим полезна годината в задължителната подготвителна група за училище?

Дали даваме най-доброто и най-полезното на нашето дете?

В поредица от няколко статии ще се опитаме да отговорим на тези и на много други въпроси и да намерим най-добрия подход за подготовка на детето за училище, защото

Училището е преломен момент в живота на детето

Защо това е така? Има най-малко три основания за подобно твърдение.
Първо, рязко се изменят условията и начинът му на живот. Детето трябва всеки ден в точно определено време да става, да се подготвя и да отива на училище. Там има точно определени занимания – уроци, в точно определено време – часове. Вашето дете трябва да умее да слуша внимателно и да изпълнява точно указанията на учителя, да преценява времетраенето на междучасията и да не закъснява за час. То не трябва да се отвлича със странични занимания по време на урока, а да съсредоточи цялото си внимание върху преподаваните знания.

Детето-ученик трябва да осъзнае своята отговорност пред обществото, да разбира колко обществено значим труд е ученето. То трябва да се подчинява на изискванията и правилата на училищния живот. Те са абсолютно нови и различни от изискванията и правилата на живота в семейството и по-близки до изискванията в детската градина. Усвояването на знания не става под формата на игра и според желанията и настроението на детето, а в строго определен ред и в точно определено време.
Второ, детето-ученик придобива съвършено ново положение в обществото. То става отговорно за своите действия и постъпки. Бива оценявано за своите знания и умения. От него се очакват определени резултати. Главно в неговия живот става ученето, дейност, която е коренно различна от играта. То е задължително и обществено значимо. Детето отговаря за успехите или неуспехите си в тази дейност пред учителя, пред класа и пред семейството. Докато играта е негова собствена дейност, извършва се по желание и никои не очаква резултати от нея.
Животът на довчерашния малчуган и днешен ученик се подчинява на система от строги и еднакви за всички правила. Ако доскоро мама и татко са позволявали отстъпление от домашните правила в полза на своя любимец, то в училище това не е желателно и не е възможно. Всяко нарушение на правилата се санкционира.
Трето, детето-ученик влиза в съвършено различни взаимоотношения с връстници и възрастни. Учителят не е просто възрастен човек, който се харесва или не на детето. С него то, иска или не, трябва да общува и то по-често делово.
Взаимоотношенията на учениците в класа са коренно различни от взаимоотношенията на децата в едно семейство или в детската градина. Те са по-често делови, отколкото игрови, по-отговорни и сериозни. Детето започва да държи особено много на своето представяне със знания пред другите от класа. То не може безнаказано да проявява капризи, да прекъсва своите съученици или да им пречи да се занимават по време на час.
Всички тези качества могат да се изградят у детето благодарение на неговите пораснали възрастови възможности и с общите усилия на родителите и учителите от детската градина.

Когато настъпи времето за тръгване на училище всички ние родителите си задаваме тревожния въпрос дали рожбата ни има достатъчно знания. И този въпрос е напълно основателен. Тук, разбира се, не трябва да се прехвърля мярката и да искаме от своята рожба да знае всичко, което знаем ние. Детето трябва да има един определен запас от знания. Задължителната подготвителна година в детската градина,най-точно определя рамките на обема и съдържанието им.

Освен знанията , добре е, ако децата притежават и някои специални навици и умения – да слушат внимателно учителя и да изпълняват неговите инструкции, да изпълняват задачата докрай, да се стремят да постигат крайния резултат и т.н.
Що се отнася до това дали детето трябва предварително да се научи да чете и пише, то отговорът е по-скоро не. Началното училище има подобни задачи. То е за всички деца, независимо от това дали са получили специална подготовка по четене и писани или не. Колкото до твърдението, че предварителната подготовка в тази насока улеснява обучението на децата, това е вярно, доколкото сме научили детето да слуша и да възприема, а не самия механичен процес на четене и писане. Същото се отнася и за смятането – то е полезно тогава, когато се опира на разбирането на математическите отношения, на значението на числата. Ако се усвоява механично броене, та дори и до 100, това не носи никаква полза за детето, когато не е разбрало как се образуват числата, каква е поредността на числата в редицата на естествените числа и т.н.
Редица изследвания показват, че най-големи трудности в началното училище изпитват не тези деца, които имат недостатъчен обем от знания и навици, а онези, които проявяват интелектуална пасивност. Това са деца, у които липсва желание и навик да мислят и да решават задачи, които не са свързани пряко с някаква игра. Затова системно и последователно привиквайте вече порасналото дете и към чисто интелектуален труд, към решаването на интелектуални, а не само на практически и игрови задачи. Освен това научете вашето дете да наблюдава и да изследва предметите и явленията, да различава техните разнообразни свойства. Обикновено вниманието на детето се насочва към външни, ярки, но понякога несъществени белези на предметите – цвят, големина. Учете го да разглежда внимателно, да наблюдава и да открива и други качества, които са по-незабележими, но по-съществени: твърдост, форма, материал от който са направени.
Важно значение за успешното обучение в първи клас има и доброто ориентиране на детето в пространството и времето. Детето има бедни и неточни представи за времето. То няма развито чувство за време. Това му пречи да организира своето време за подготовка на уроците и домашните. То го затруднява и при определяне продължителността на междучасията. Детето на тази възраст се затруднява и при определяне поредността на дните в седмицата. За него са трудни такива понятия като „вчера“, „утре“, „в другиден“ и т.н. Затова не пропускайте възможността да си поиграете на дните от седмицата и да ги упражнявате по този начин. Внимание заслужава и ориентирането на детето в частите на деня – сутрин, обед, след обед, вечер, преди един час, след един час и т.н. Помогнете на вашето дете да опознае часовника и да познава времето, което той показва. Добре ще е като начало да може да познава кръглите часове.
Ориентирането в пространството ще помогне на детето по-лесно да разбира инструкциите на учителя в училище: в горния десен ъгъл, долу вляво, започни от първия ред и т.н. Тези познания и умения се получават с много упражнения и игри.
За да бъде детето добре прието в класа, то трябва да притежава определени личностни качества. Трябва да притежава определени умения и да познава определени правила на поведение по отношение на другите хора – да е учтиво, да слуша внимателно, да не прекъсва другите по време на разговор, да отстъпва играчки и предмети и т.н.

В следващите материали ще продължим с изясняване на различните измерения на готовността за училище и начините за постигането й от детето.

Публикувано в: За Родителите, За Учителите

12345 (1 гласа, средно: 3,00 от общо 5)
Loading ... Loading ...

1 Коментар »Един коментар to “ГОТОВО ЛИ Е ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ?”

  1. mishok_3 казва:

    Попаднах на чудесно място.Благодаря!

Оставете коментар

Трябва да сте влезли за да коментирате.