потребител:    парола:
 

ДЕТСКАТА АГРЕСИВНОСТ. Педагогически и социално-психологически аспекти

DSC_0003 (2)

Автор – доц. д-р Йорданка Факирска
Често се питаме какво се промени с нашето любимо дете или с нашия кротък възпитаник. Къде изчезна милото, добро, усмихнато и любвеобвилно детенце, в което всички бяха влюбени. Защо вместо доброжелателно и отзивчиво, то се превръща в нахално, непослушно и агресивно дете, което пречи на всички около себе си. Къде сбъркахме? Какво да направим, за да си върнем предишното малко ангелче.
На тези въпроси, а и на всички, които вие си задавате за негативните промени във вашето дете, може би ще намерите отговори в тази скромна книга.
Написаното в нея е почерпано от многото различни изследвания и от дългогодишния опит на автора – изследовател и университетски преподавател по проблемите на възпитанието и развитето на 3-7-годишните деца. Тук ще откриете за себе си и стратегии на поведение и взаимодействие с агресивното дете.
В книгата са разгледани причините за прояви на агресия, формите на проявление и видове агресия, както и вътрешната картина на агресията у децата. Отделено е специално внимание на  показателите и критериите за ранно определяне на детската агресивност – предложени са специални анкетни карти за целта, предложени са стратегии за възпитание и преодоляване на проявите на агресивност. Лансирана е идеята, че формирането на умения на емоционалната интелигентност е изключително важно за преодоляване на агресията. Две табла, които могат да се използват от учителите, дават възможност на практика да се прилагат тези стратегий. В отделна глава са разработени подходи и методи за взаимодействие с агресивните деца, които са разделени на възпиращи и формиращи. Описани са и някои форми на взаимодействие с агресивните деца – играта (описани са няколко авторски игри), беседата, съвместната продуктивна дейност, индивидуалната работа с детето. Дадени са и идеи за работа със семейството на агресивно дете.

Сваляне

Свали книгата в PDF формат.


СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение ………………………………………………………………….. 5
Глава 1. Детската агресия като социално- педагогически
проблем……………………………………………………………………… 9
1. Агресия и агресивност………………………………………………. 9
2. Причини за проявите на агресия …………………………….. 17
2.1. Индивидуални особености ……………………………….. 17
2.2. Социални и обществени фактори …………………….. 24
3. Форми на проявление на агресия. Видове
агресия ………………………………………………………………….. 44
3.1. Вербална агресия ……………………………………………. 45
3.2. Физическа агресия …………………………………………… 45
3.3. Косвена агресия ………………………………………………. 49
3.4. Възрастова агресия …………………………………………. 49
3.5. Ситуативна агресия …………………………………………. 56
4. Вътрешна картина на агресията у детето………………… 63
4.1. Психологически компоненти на агресията ………… 66
4.2. Портрет на агресивното дете …………………………… 67

Глава 2. Откриване и взаимодействие с агресивните
деца ………………………………………………………….. 75
1. Критерии за ранно определяне на детската
агресивност ………………………………………………………………. 75
2. Взаимодействие с агресивните деца  ……………………… 79
2.1. Стил и стратегии на възпитание и ролята им
за преодоляване на агресивното поведение ……………. 79
3. Фактори за снижаване на агресивността …………………. 82
3.1.    Осигуряване на условия за спокоен и
продуктивен   живот …………………………………………………… 83
3.2.    Намаляване на хиперактивността ……………………. 85
3.3.    Преодоляване на гнева …………………………………… 87
3.4.    Формиране на умения на емоционалната
интелигентност ………………………………………………. 96
3.4.1. Същност на емоционалната
интелигентност……………………………………………………… 98
3.4.2. Структура на емоционалната
Интелигентност ……………………………………………… 103
3.4.3. Умения на емоционалната интелигентност…..107
3.5. Обучение на децата в способи за
саморегулация……………………………………………….. 111
3.6. Система от ценности и нравствени качества……..118
3.6.1.Формиране на способности за емпатия,
доверие и съчувствие ………………………………………….119
3.6.2.Толерантността – основа  на просоциалното
поведение …………………………………………………………..125
3.6.3. Активна жизнена позиция …………………………. 127
Глава 3. Подходи, средства и методи за взаимодействие с агресивни деца ……………………….. 131
1. Възпиращи подходи и методи ………………………….. 131
2. Формиращи и трансформиращи подходи ………….. 135
3.Формиране на умения за решаване на
социални проблеми ………………………………………….. 140
4. Наказанието като метод за корекционна работа… 141
5. Адекватна реакция на възрастните …………………… 145
Глава 4. Форми на взаимодействие с агресивните
деца …………………………………………………………. 148
1.    Играта като форма за снижаване и трансформиране на агресията в предучилищна възраст………………………………………………………….. 148
2.    Беседата като форма за снижаване и
премахване на агресивността ……………………….. 159
3.    Индивидуална форма на работа ……………………. 161
4.    Съвместна продуктивна дейност – форма за
преодоляване на агресивността …………………….. 163
5.    Изкуството като форма на работа с
агресивните деца ………………………………………….. 169
6.    Ролята на семейството за прояви и за
възпиране на агресията ………………………………… 174

Глава 5.  Подготовка и квалификация на педагози за
работа с агресивни деца ………………………. 194
Литература ……………………………………………………………… 202
Contents ..……………………………………………………… 205

Публикувано в: Други, За Родителите, За Студентите, За Учителите, Книги

12345 (3 гласа, средно: 5,00 от общо 5)
Loading ... Loading ...

1 Коментар »Един коментар to “ДЕТСКАТА АГРЕСИВНОСТ. Педагогически и социално-психологически аспекти”

  1. vailet казва:

    Днес прочетох книгата. АДМИРАЦИИ. Не съм попадала на по-добро четиво за агресията в предучилищна възраст. Систематизирана, достъпна с практическа насоченост. По шестобалната система, давам 10 като оценка. Много е добра. Спокойно може да се използва като настолна книга за родители и учители. Работя като библиотекар в училище и мисля горещо да я препоръчаме на учителите в начален курс, които все по-често изпадат в безпомощност пред детската агресия, която се разраства като епидемия сред децата.
    На творческия екип желая бъдещи успехи в най-хуманната дейност – съхраняване и възпитаване на детската душевност.

Оставете коментар

Трябва да сте влезли за да коментирате.