потребител:    парола:
 

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦА-ПОЛИГЛОТИ

След като накратко изяснихме особеностите на мултилингвизма и важността му за интелектуалното и комуникативното развитие на детето, да насочим вниманието си към начините за ранно откриване на способности и засилени интереси на децата към изучаването на чужди езици.
За да се реализират тези езикови способности на децата е необходимо интересът им да се открие навреме от родители и учители и да се направи всичко възможно за неговото развитие. Интересът към изучаването на чужди езици може да се окаже траен и в основата си да е свързан с развити заложби и способности. Важно е обаче да го направим в периода между 2 и 6 години, когато овладяването на речта е най-продуктивно.
Известната мъдрост гласи, че геният носи в себе си 1% талант и 99% труд. Ако се подходи отговорно и професионално към детския талант и интерес, той може да се развие и да даде  чудесни плодове (владеене на повече от три езика), потребни за цял живот. Ако талантът остане незабелязан, ако никой не намери подходящите форми за неговото развитие, е възможно да отмине бързо още в самото начало.

play:08a373a173

Откриване и работа с децата-полиглоти
1.    Установяване нивото на речево развитие на детето – съпоставя се с нормите и установените стандарти за съответната възраст по посока на:

  • Рецептивна реч – разбиране на речта на другите; развитие и обогатяване на пасивния и активния речник:

-    По-сложни и абстрактни понятия за желания, чувства, потребности, действия  – ядосан, тъжен, гладен, нещастен, щастлив, доволен, радостен, разсеян, уплашен, бързане, болест, мнение, внимавам, притеснявам се, забравям, помня, срамувам се.
-    Разбира връзката между конкретни и обобщаващи думи: Дървото е растение. Кучето е животно. Кравата животно ли е? Кои животни са нарисувани?
-    Разбира свързващи думи: а, обаче, или, където, защото, като;
-    Разбира думи, означаващи отношения между предмети: на, до, при, между;

  • Комуникативна реч

-    Използва речта, за да изказва мисли, впечатления, чувства, отношение.
-    Описва с думи впечатления от картинки.
-    Отговаря на въпроси, като:
С какво виждаме?, С какво чуваме? С какво говорим? Къде живееш?Имаш ли братя и сестри?
Лесен подход за откриване на ранните интереси на детето е наблюдението. То се осъществява по предварително зададени показатели, за да бъде целенасочено и резултатно.
Какви могат да бъдат знаците за появата на лингвистична или друга интелектуална способност или талант:

  • Ранното развитие на речевите и комуникативните възможности на детето приди навършване на 2-годишна възраст.
  • Честото задаване на въпроси, свързани с езика и речта.
  • Търсене на нови думи и изрази по собствена инициатива.
  • Концентрация на вниманието при езикови занимания.
  • Начин на възприемане на заниманията и задачите.

•    Емоционални прояви на детето: речеви реакции, особено емоционално последствие – настъпилата тишина, като израз на развълнуваност.
Друг инструмент за откриване на талантливи деца е тестът. Той съдържа определени задачи, които детето трябва да изпълни, а резултатите се оценяват по определена рейтинг скала. Тестовете трябва да са професионално разработени и стандартизирани, за да дават обективни резултати. Обикновено трудността на задачите в тях са с едно или няколко нива над стандартните за съответната възраст.
Когато говорим за тестове за три-6-годишни деца, те трябва да са предимно картинни, поради невъзможност да се чете.
Играта е друг важен метод, който съвпада с детските интереси и възможности. Могат да се предлагат различни драматизации или ролеви игри и да се отбелязват комуникативните способности на детето. Такива са игрите „Чудната торбичка“, „Разговор по телефона“, „Да нахраним животните“, „Лото“ (различни видове), „Моето семейство“ .
Средства за установяване и откриване:
Презентация – лингва
Серия от картинки с изображения на различни емоционални състояния на хора.
Картинки с предмети, растения или животни.
Разговор на различни теми, за получаване на информация за богатството на речника.
Пъзели и картинки за оцветяване – за мотивация: за награда ще получиш възможност да подредиш пъзел и да оцветиш картинки.

Публикувано в: Други, За Родителите, За Студентите, За Учителите

12345 (Гласувай за тази публикация..)
Loading ... Loading ...

Няма Коментари »Оставете коментар

Трябва да сте влезли за да коментирате.